------------------------------------------------ Haldiram Distributorship | Haldiram Franchise Online Apply 2024
co to jest i jakie są rodzaje logistyki?

co to jest hub logistyczny

Jego głównym zadaniem jest usprawnienie i koordynacja przepływu towarów pomiędzy różnymi uczestnikami łańcucha dostaw. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii hub logistyczny może zautomatyzować i zintegrować różne procesy, tworząc sprawną sieć, która połączy producentów, dostawców, hurtowników i odbiorców końcowych. Trudno kierować funkcjonowaniem kilku obiektów logistycznych bez odpowiednich narzędzi. W modelu hub and spoke niezbędne jest oprogramowanie do automatyzacji zarządzania logistyką, np. Cyfryzacja procesów logistycznych zgodnie z założeniami łańcucha dostaw 4.0 zapewnia sprawną komunikację, zarówno między poszczególnymi obiektami przedsiębiorstwa, jak i z dostawcami oraz klientami.

co to jest hub logistyczny

Spedytor i logistyk — czym się zajmują i jakie są różnice pomiędzy tymi zawodami?

co to jest hub logistyczny

Huby odznaczają się bardzo dużą powierzchnią (nawet ponad 1 mln km2) i położeniem w pobliżu głównych szlaków handlowych. Koncentruje się na zarządzaniu przepływem towarów, usług i informacji w środowisku elektronicznym. Branża logistyczna zmaga się z coraz to nowszymi wyzwaniami związanymi ze skutecznym usprawnianiem procesów logistycznych.

O czym należy pamiętać podczas projektowania hubu logistycznego

Dlatego właśnie huby są tak cenne dla sklepów, które sprzedają towar zza granicy i zależy im na szybkim dostarczaniu przesyłek. Dodatkowo hub jako nowoczesny park logistyczny jest bezpieczny i zapewnia nam odpowiednie przechowywanie wszelkiego rodzaju towarów. Przepustowość tego typu obiektów jest dużo większa niż w przypadku zwykłych magazynów, a opóźnienia w wydawaniu przesyłek zdarzają się tu dużo rzadziej.

Różnice między hubem a magazynem

Hub logistyczny ma bardzo dobrą lokalizację — znajduje się w obszarze tzw. Powierzchnia hubu jest wynajmowana przez 29 firm (w tym DHL, Toyota, ASDA i in.), korzystających z 32 budynków o łącznej powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych. Zgodnie z definicją hub logistyczny to duży park logistyczny, gdzie wykonywana jest pełna gama operacji obsługi ładunków.

W ramach udogodnień dla klientów firma oferuje przejęcie obowiązków w zakresie zakupu produktów komercyjnych, opakowań czy komponentów produktów. Ponadto zajmuje się też artykułów na indywidualne zamówienia, znakowaniem produktów czy szczegółową analizą potencjału produkcyjnego wybranego dostawcy. Hub logistyczny jest centralnym punktem w łańcuchu dostaw, który służy do konsolidacji, dystrybucji, oraz przekazywania towarów i usług. Jest to miejsce, gdzie odbywa się wymiana towarów między różnymi punktami w łańcuchu dostaw, mająca na celu zoptymalizowanie procesów logistycznych. Kraje europejskie dynamicznie zwiększają zakres swoich operacji importowych i eksportowych, co generuje nieodzowną potrzebę konstrukcji rozległych hubów logistycznych.

Jak działa model dystrybucji hub and spoke?

To jedno z największych i najważniejszych centrów logistycznych w kraju. Stanowi ważny element infrastruktury logistycznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, wspierając skuteczny przepływ towarów międzynarodowych i promując rozwój handlu. Budowa multimodalnych hubów pozwala odciążyć główne autostrady, równomiernie https://www.forexpulse.info/ podzielić obciążenie wszystkich uczestników w łańcuchu dostaw, zmniejszyć koszt płatności celnych i optymalizować operacje importowo-eksportowe. Na terenie parku znajduje się 19 doków załadunkowych, wykorzystywane są ekologiczne technologie oraz nowoczesne systemy termoregulacji i wentylacji.

co to jest hub logistyczny

W tym artykule zajmiemy się definicją hubów logistycznych, porównaniem ich do typowych magazynów, a także przedstawimy ich plusy i minusy. Tak zorganizowana sieć dystrybucji pozwala znacząco przyspieszyć transport produktów do magazynów regionalnych oraz innych hubów. Przykładowo jeżeli zajdzie konieczność przewozu produktów zgromadzonych w hubie A do odbiorców geograficznie podlegających hubowi B, wystarczy przetransportować je z hubu https://www.forexeconomic.net/ A do B, po czym kierowca z magazynu B dostarczy towary klientom. Model hub and spoke pozwala skrócić trasy przejazdu bez ładunku, a w efekcie zredukować koszty obsługi logistycznej. Park logistyczny, czyli hub, to obszar o wielkiej powierzchni, na którym zlokalizowano najważniejsze, wręcz kluczowe, obiekty do obsługi procesów logistycznych. To właśnie w tym miejscu odbywają się procesy odpowiedzialne za niezakłócony łańcuch dostaw.

Coraz więcej firm decyduje się na powierzenie tego obszaru działalności doświadczonym specjalistom. Koncentrują się oni na dostarczaniu klientom wartości dodanej poprzez usługę logistyki kontraktowej, która może obejmować zarządzanie zasobami klientów, magazynowanie oraz dostarczanie zamówień do odbiorców końcowych. Firmy wykorzystują takie rozwiązania jak automatyzacja, robotyka, Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i analiza danych, aby poprawiać wydajność, precyzję i szybkość operacji logistycznych.

  1. Ponadto system WMS umożliwia integrację z oprogramowaniem wykorzystywanym przez przewoźników w celu przyspieszenia wysyłki do klienta docelowego.
  2. Oprócz optymalizacji przewozu towarów i załadunku ciężarówek, jedną z najważniejszych zalet metody hub and spoke jest możliwość łatwej rozbudowy systemu.
  3. Jeśli jesteś ciekawy, czym dokładnie są te obiekty i jakie korzyści przynoszą, to dobrze trafiłeś.
  4. Już powyższa charakterystyka logistyki usług powinna dać Ci niezłe pojęcie na temat jej zalet oraz wad.

Metodę hub and spoke stosuje się zazwyczaj w łańcuchach dostaw z magazynami konsolidacyjnymi. Dostarczone do centralnego hubu towary są tymczasowo składowane, a następnie – po odpowiednim przygotowaniu – grupowane i wysyłane w dalszą drogę, co pozwala obniżyć koszty przewozu między obiektami. W handlu elektronicznym, sprzedaży detalicznej, a także w branży spożywczej, przemyśle farmaceutycznym oraz u operatorów logistycznych 3PL. Nie mniej ważny w przypadku działań oferowanych przez profesjonalny hub logistyczny jest tzw. Jest to zbiór działań mających na celu pełną optymalizacją wszystkich procesów związanych z zamówieniem, produkcją czy importem zarówno samych produktów, jak i materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań tychże produktów. Linku przeniesiesz się do odpowiedniej kategorii na stronie firmy OEX Fulfilio, gdzie e procurement jest traktowany wyjątkowo poważnie.

Nasi specjaliści  pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego magazynu. Polska jest krajem o doskonałej lokalizacji, jeśli chodzi o dystrybucję towarów z rynków wschodnich do krajów zachodnich. Zatem nic w tym dziwnego, że również chiński potentat zdecydował się otworzyć pokaźny hub logistyczny właśnie w naszym kraju.

W hubie przeprowadzane są wszystkie działania związane z zarówno z przyjęciem, przeorganizowaniem, dystrybucją, sortowaniem czy dalszą wysyłką danego towaru. Hub logistyczny jest swego rodzaju centrum organizacji przewozu, a w jego skład wchodzą m.in. Miejsce, w którym stawia się taki park musi być więc odpowiednie nie tylko pod kątem położenia, ale i dostępu do większej powierzchni, na której zmieszczą się wszystkie budynki. Ze względu na swoje rozmiary oraz możliwości, hub logistyczny jest w stanie obsługiwać wiele firm.

Powierzając magazynowanie czy transport towarów zewnętrznemu wykonawcy, przedsiębiorca nie jest bowiem w stanie zapewnić ich wysokiej jakości. Poziom satysfakcji klientów i wydajność biznesu będą zatem zależały przede wszystkim od profesjonalizmu i doświadczenia wybranego do współpracy operatora logistycznego. Model dystrybucji hub and spoke zakłada scentralizowane zarządzanie transportem oraz składowanie towarów w wyznaczonym obiekcie logistycznym, z którego zapasy w miarę potrzeby są kierowane do mniejszych magazynów regionalnych.

Podczas projektowania hubu logistycznego należy wziąć pod uwagę nie tylko aktualny poziom popytu. Huby logistyczne odgrywają dziś kluczową rolę w zmaganiach z wyzwaniami towarzyszącymi logistyce e-commerce, jakimi są zarządzanie zwrotami czy niezwykle szybkie dostawy zamówień. Nowe realia konkurowania na rynku zmusiły wiele firm do przeniesienia swojej działalności do dużych ośrodków miejskich i głównych węzłów komunikacyjnych w celu zagwarantowania efektywności ostatniej mili. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest hub logistyczny, czym różni się od konwencjonalnych magazynów i dlaczego firmom opłaca się inwestować w budowę ogromnych parków logistycznych. Pokażemy również kilka przykładów hubów logistycznych funkcjonujących w Polsce. Transport towarów w modelu hub and spoke stanowi znakomitą odpowiedź na wyzwania logistyki 4.0.

Centra logistyczne spełniają określoną rolę dzięki lokalizacji, która definiuje również sposób współpracy z klientem. Jest ona bardzo ważna pod kątem zarządzania dostawami czy wysyłki towarów, która bez odpowiedniego połączenia komunikacyjnego nie będzie możliwa do realizacji. Centra logistyczne odpowiadają https://www.forexpamm.info/ na potrzeby w zakresie logistyki wielu klientów, dlatego charakterystyka działalności każdego z nich może się diametralnie różnić. Procesy wdrożone w centrum logistycznym mają za zadanie wykonanie operacji w jak najkrótszym czasie oraz przy poziomie bezbłędnej realizacji bliskiej 100%.

My Cart (0 items)

No products in the cart.